OSAAMISELLA VAHVAKSI HANKE (OSVA)

Tukeva-työvalmennussäätiö järjestää 1.5.2016 – 31.10.2017 Osaamisella vahvaksi (OSVA) hankkeen jossa tarkastellaan osaamisen tunnistamisen ja -tunnustamisen prosessia sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta. Hanke kehittää työpajapedagogiikkaan nojaavaa OsvaTyökortti –työkalua ja tekee eri tahojen kanssa yhteistyötä elinikäisen oppimisen, työelämäosallisuuden tukemisen ja joustavien koulutuspolkujen kehittämiseksi. Hanketta tukevat sekä Euroopan sosiaalirahasto että Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeesta lisätietoja sinulle kertoo mielellään hankepäällikkö Johanna Hakkarainen, jonka tavoitat puhelimitse 0440225837 tai sähköpostitse: johanna.hakkarainen@ksts.fi. Voit tutustua myös hakkeen FB-sivuihin: https://www.facebook.com/Osaamisellavahvaksi