TYÖELÄMÄKOKEILU

Työelämäkokeilu korvaa kuntouttavan työtoiminnan Kuopion, Siilinjärven ja Tuusniemen alueella. Kyseessä on valtakunnallinen työllisyyskokeilu, jossa on mahdollista kokeilla uusia palveluita ja toimintamalleja. Työelämäkokeilu on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, jotka ovat oikeutettuja kuntouttavaan työtoimintaan. 

Työelämäkokeilua voi toteuttaa enintään kuuden (6) kuukauden ajan  yrityksessä tai yksityisellä elinkeinonharjoittajalla. Kyseinen aika voidaan jakaa usean paikan kesken. Työaika on sopimuksen mukaisesti 3-5 päivää viikossa, pääsääntöisesti 4-6 tuntia päivässä. Työelämäkokeilu pohjautuu lakiin 505/2017.

Palvelussa tuetaan valmentautujan työllistymis-, kuntoutumis- ja kouluttautumisvalmiuksia kohti työelämää tai koulutusta valmennuksen ja pajatyöskentelyn kautta. Tukevalla on käytössään useita pajoja, joissa on mahdollisuus tutustua erilaisiin työtehtäviin. Tutustu pajoihin [täältä]

Työelämäkokeilun kesto on enintään 12 kuukautta, josta enintään kuusi kuukautta saa tapahtua yrityksessä tai yksityisellä elinkeinonharjoittajalla. Työelämäkokeilussa työskennellään 3-5 päivänä viikossa, 4-6 tuntia päivässä. Työelämäkokeilu pohjautuu lakiin 505/2017.

Työelämäkokeilun tarkoituksena on yhdessä selvittää ja edistää valmentautujan työ- ja kouluttautumiskykyä sekä työelämävalmiuksia. Tuemme pääsyä työmarkkinoille tai opiskeluun. Valmen-nuksen lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset tavoitteet, joiden mukaan työelämäkokeilussa edetään.

Tukevalla valmentautuja on oman elämänsä asiantuntija, menossa kohti muutosta.  Valmennus koostuu työvalmennuksesta työpajalla, yksilövalmennuksesta sekä erilaisista ryhmävalmennuskokonaisuuksista. Siinä rakennetaan omaa tulevaisuutta tavoitteiden kautta. Valmennuksessa korostuu yksilöllisyys, ratkaisukeskeisyys, toiminnallisuus, omat vahvuudet huomioon ottaen.

Työelämäkokeilun sisältönä on:

 •        mahdollisuus oppia uutta ja tutustua erilaisiin ammattialoihin Tukevan työpajoilla

 •        vahvistaa opiskelu – tai työelämävalmiuksia

 •        omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen

 •        saada valmennusta ja ohjausta arjen haasteisiin (mm. talous, terveys, hyvinvointiin liittyviä asioita)

 •        ohjausta ja tukea tulevaisuuden suunnan ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen

 •        saada välineitä omien tavoitteiden tekemiseen ja toteuttamiseen

 

Työelämäkokeiluissa etuudet ovat:

 •        Kelan työmarkkinatuki/työttömyyskassan ansiopäiväraha

 •        9 €/ toteutunut toimintapäivä

 •        bussi-/matkakulukorvaus

 •        Kuopion kaupungin työllisyyspalveluiden terveydenhoitajan palvelut

 •        Tukevan henkilöstöedut (Elävä kauppa ja lounasravintola Savox)

Tiedustelut

Tarja-Liisa Riipinen p. 044 0225875, tarja-liisa.riipinen@ksts.fi

 

TYÖELÄMÄKOKEILU YRITYKSESSÄ

 Valmentautuja saa työpaikalle valmennusta ja ohjausta ja työnantaja tarvittavan tuen valmentautujan työelämäjakson aikana. Valmennuksen tuottaa Tukeva niille valmentautujille, jotka siirtyvät pajalla toteutettavasta työelämävalmennuksesta yrityksiin toteutettavaan työelämä-valmennukseen sekä niille, joille Kuopion työllistymispalvelut ostavat kyseisen palvelun.

 Työelämäkokeilua (TEK) voi verrata työkokeiluun. Työelämäkokeilussa annettavan ohjaus- ja valmennuspalvelun  tarkoituksena on tukea ihmisiä kohti avoimia työmarkkinoita ja/tai avata ovia opiskelun saralla. Työelämäkokeilu mahdollistaa myös yksilöllisten taitojen ja osaamisen sekä työpaikan tarpeiden huomioimisen työssä. Tavoitteet  yrityksessä toteutettavaan työelämävalmennukseen määritellään yhteistyössä työpaikan ja työelämäkokeilijan kanssa.

Työelämäkokeiluun kuuluvaan ohjaus- ja valmennuspalveluun voi sisältyä seuraavia asioita:

 •        yksilövalmentajan säännölliset tapaamiset työpaikalla

 •        työssä esiin nousseiden haasteiden ratkaiseminen

 •        ohjaus ja valmennus työelämäkokeilijan arjessa esiin nousseisiin haasteisiin

 •        tulevaisuuden suunnitelmien työstäminen sekä mahdollisten jatkosuunnitelmien suunnittelu yhdessä työpaikan kanssa

 •        palautekeskustelu työelämäkokeilujaksosta

Työelämäkokeilupalvelun etuudet työpaikalle:

 • työpaikka saa työelämäkokeilijan työpanoksen

 • työelämäkokeilija saa sopimuksen aikana työmarkkinatukea eikä työskentelystä siten koidu työpaikalle rahallisia kustannuksia

 • yksilövalmentajan ohjaus- ja valmennuspalvelun tarjoama tuki on myös maksutonta, niin työnantajalle kuin valmentautujallekin

 • työelämäkokeilija on vakuutettu sopimuksessa määritellyn Kuopion työllisyyspalveluiden kautta

Lisätietoja:

Yksilövalmentaja Jaana Marjusaari 044 022 5802, jaana.marjusaari@ksts.fi

Yksilövalmentaja Laura Suihkonen, puh. 044 022 5857, laura.suihkonen@ksts.fi