TOIMINNALLINEN KARTOITUSJAKSO

Toiminnallisen kartoitusjakson aikana selvitetään valmentautujan työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisen edellytyksiä toiminnan kautta. Jakson aikana valmentautujan kanssa laaditaan jatkosuunnitelma siitä, mistä muutoksen toteuttamisessa lähdetään liikkeelle. Palvelun tarkoituksena on selvittää valmentautujan tilannetta ja mahdollisuuksia toiminnan kautta:
 • millaisessa tilanteessa valmentautuja on; millainen on hänen toimintakykyisyytensä työyhteisössä tai työssä ja pystyykö hän sitoutumaan jakson ajaksi suunnitelman mukaiseen toimintaan ja sopimuksiin
 • haluaako valmentautuja muutosta tilanteeseensa ja mitkä ovat hänen resurssinsa ja motivaatiotasonsa muutoksen toteuttamiseen
 • millaisia mahdollisuuksia muutoksen tekemiseen on
 • miltä tasolta muutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on lähdettävä

Tavoitteet toiminnallisen kartoitusjakson aikana ja sen jälkeen
 • Valmentautuja pystyy käymään läpi koko jakson suunnitelman mukaisesti ja pitää kiinni yhteisistä sopimuksista
 • Valmentautuja pysähtyy tarkastelemaan (ohjatusti) omaa elämän- ja terveystilannettaan sekä siihen vaikuttavia tekijöitä
 • Valmentautuja tarkastelee (ohjatusti) avoimesti työ- ja koulutuskokemuksiaan sekä pohtii, mitkä seikat vaikuttavat hänen mahdollisuuksiinsa työllistyä
 • Valmentautuja on tietoinen tilanteestaan, työllistymismahdollisuuksistaan ja -esteistään
 • Valmentautuja näkee muutoksen tarpeen ja mahdollisuudet sekä ryhtyy työstämään yhdessä lähettävän tahon kanssa suunnitelmaa tilanteen korjaamiseksi

Toiminnallisella kartoitusjaksolla työskennellään 2-3 päivää viikossa, neljä tuntia päivässä. Jakson pituus on 1-2 kuukautta. Jakson aikana valmentautuja saa perustoimeentulonsa (toimeentulotuki, työmarkkinatuki, kuntoutusraha tms.) lisäksi kuukausibussikortin. Toiminnallisella kartoitusjaksolla Tukeva-työvalmennussäätiöllä voi työskennellä seuraavilla pajoilla ja niiden työtehtävissä
 • Sähköelektroniikkakorjaamo
 • Sähköelektroniikan purku ja kierrätys
 • Tietokoneiden purku ja kierrätys
 • Tietotekniikkapaja
 • Musiikkipaja
 • Luovapaja ja kädentaidot
 • Kierrätystavaran vastaanotto, lajittelu ja hinnoittelu
 • Elävä Kauppa-myymälä
 • Metallipaja
 • Polkupyöräpaja
 • Autopaja
 • Savox -lounasravintola
 • Siivouspalvelu
 • Kuljetuspalvelut

Lisätietoja Tarja-Liisa Riipinen, yksilövalmennuspäällikkö tarja-liisa.riipinen@ksts.fi gsm: 044 0225 875