Starttipaja

Starttipaja on kohdennettu 16-29-vuotiaille kuopiolaisille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta koulutus- ja työmarkkina-asemansa parantamiseksi. Starttipaja tarjoaa toiminnallista starttivalmennusta nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden. Toimintaan sisältyy koulutukseen ja työelämään aktivointia, nuorten elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen tukemista ja parantamista sekä yhteistyötä Tukevan eri toimintayksikköjen kanssa.

Starttipajalla nuoren kanssa kartoitetaan hänen lahjakkuutensa ja kehittämis-tarpeensa. Startti-jakson aikana nuoret siirtyvät saattaen työskentelemään Tukevan toimintoihin ja palveluihin tai opiskelemaan esimerkiksi Savon ammatti- ja aikuisopistoon.


Kuopion Starttipaja, Teollisuuskatu 1. Elävä Kauppa

TARJA ÄRVÄS
HANNU ESSELSTRÖM
044 0225 858 044 0225 868
etunimi.sukunimi@ksts.fi etunimi.sukunimi@ksts.fi

KARI HILPINEN
JENNI HÄMÄLÄINEN
044 0225 865 044 0225 879
etunimi.sukunimi@ksts.fi etunimi.sukunimi@ksts.fi

Leppävirran Starttipaja, Laakuntie 24-26, Leppävirta

SUSANNA RÄSÄNEN
 
044 0225 882
etunimi.sukunimi@ksts.fi


Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on valtakunnallista Opetusministeriön rahoittamaa toimintaa, jota Tukeva toteuttaa Leppävirralla.

Etsivä nuorisotyö on 15-29-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyö alkaa nuoren kohtaamisella Tukevan tiloissa, yhteistyökumppanin luona, nuoren kotona tai vaikkapa huoltoaseman kahviossa.

Ensimmäiseksi nuorelle kerrotaan, mistä etsivässä nuorisotyössä on kyse ja jutellaan mitä nuori voisi siitä hyötyä. Työskentelyn jatkuessa keskitytään selvittämään nuoren elämäntilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Esiin nousseet asiat laitetaan yhdessä tärkeysjärjestykseen ja sovitaan siitä, miten asioita viedään eteenpäin.

Tarvittaessa nuoren verkostoon kootaan yhteistyökumppaneita esim. TE - toimisto, sosiaalityö, oppilaitokset, järjestöt, terveyteen liittyvät palvelut ja yleensäkin palvelut, joista nuori hyötyisi. Yhteistyötä voidaan tehdä hyvinkin erilaisten asioiden suhteen, aina asunnon/toimeentulon hakemisesta opiskelu-/työpaikan etsimiseen. Tiedonhankinnan ja virastoasioiden hoidon lisäksi nuoren on myös mahdollista tulla tekemään Tukevan pajoille esim. erilaisia kädentaitotöitä.

Toiminnan ja tekemisen kautta voidaan löytää ja nähdä nuoren mielenkiinnon kohteita ja lahjakkuustekijöitä, jotka auttavat jatkopolkujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Asioiden hoitamiseen ja jatkopolun rakentamiseen voidaan käyttää aikaa juuri niin paljon kuin kukin nuori tarvitsee.

Yhteystiedot:

Leppävirta
 
ANNE NEVALAINEN  
044 0225 876
etunimi.sukunimi@ksts.fi

Kuopio

Etsivän nuorisotyön toiminta on Tukeva-työvalmennussäätiöllä päättynyt Kuopion toimipisteessä. Voit olla jatkossa yhteydessä Kuopion kaupungin etsiviin:

Puhelin:
044 7181 787

ti-to klo 13-16

Sähköposti:
vinkkeli@kuopio.fi

Osoite:
Etsivä nuorisotyö
Kauppakatu 46
70100 Kuopio